Політичним партіям

Illustration

Політичним партіям
розробка стратегій організаційного розвитку та інституційного впливу: структура та управління, робота з цільовими аудиторіями;розробка стратегії по внутріпартійній корпоративній культурі і взаємодії.розробка стратегії регіонального представництва партії: оцінка внутрішніх і зовнішніх сторін, бачення, місія, стратегічні цілі та напрямки, план розвитку на 3-5 років, визначення ризиків;розробка стратегії по ціннісному розвитку;розробка комунікаційної стратегії: ситуаційний аналіз, визначення мети комунікаційної стратегії, сегментація цільових аудиторій, розробка неймінгу і меседжів для всіх ЦА, визначення каналів комунікації, розробка індикаторів ефективності комунікаційної діяльності, розробка плану впровадження комунікаційної стратегії.
Тренінгові програми
● Стратегічні підходи до формування соціального іміджу політика;● Тренінги з організаційного розвитку та внутрішньопартійного будівництва;● Політичне лідерство: сучасні підходи до управління змінами;● Побудова мережі з горизонтальним управлінням: самоорганізація і самоврядування на практиці.● Формування персонального бренду і соціального іміджу політика, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Illustration


Illustration

Цінності Garnet

Відповідальність. Відповідальність за якість праці з організацією і максимальна зацікавленість у тому, щоб стратегічний план і тренінги дозволили команді рухатися невпинно вперед.

Чесність. Чесність перед собою, людьми і партнерами у всіх діях, пов'язаних з професійною діяльністю і особистої картиною світу.

Професіоналізм. Професійний підхід при роботі з організаціями будується на великому досвіді, знаннях, постійному навчанні і саморозвитку. Кожна організація отримує індивідуальний підхід і розцінюється як унікальне явище, яке потребує дбайливого ставлення або терапевтичного підходу.

Любов до справи. Без любові складно приходити в організацію — фальш, шаблонний підхід або надмірне перебільшення своєї ролі відчуваються одразу. Не вдасться без любові до своєї справи, людей і результатів праці забезпечити належну якість стратегії або тренінгу. Любов до справи — це усталений світогляд, це спосіб самому розвиватися і розвиватися. Те, що здавалося неможливим вчора — сьогодні вже новий досвід і новий продукт. Любити — значить жити.

Алгоритм взаємодії

Illustration

Крок 1: Перше знайомство

Ви можете зателефонувати за номером +38 (067) 466-52-30, написати на пошту moc.liamg%40veiythkabr, або заповнити форму на сайті для того, щоб зробити запит на послугу, що вас зацікавила.

Illustration

Крок 2: Визначення цілей і пріоритетів

Після взаємодії сторін і обговорення умов, ви формулюєте в усній або письмовій формі технічне завдання на проведення сесії стратегічного планування або тренінгу, і, у разі потреби, на свій розсуд, надаєте матеріали про організацію.

Illustration

Крок 3: Затвердження формату і змісту

Ви завчасно отримуєте програму сесії або тренінгу, яка відображає час, етапи, теми і підходи роботи з командою. Формат і інструменти підбираються виконавцем самостійно, з урахуванням потреб організації та ваших вимог. Програма і дати обговорюються і узгоджуються сторонами.

Illustration

Крок 4: Вибір місця

Ви самостійно підбираєте місце проведення сесії або тренінгу, забезпечуєте необхідними матеріально-технічними умовами модератора / фасилітатора, на період заходу дбаєте про потреби своєї команди в проживанні, харчуванні і кава-паузах.

Illustration

Крок 5: Проведення заходу

Сесія стратегічного планування проводиться від 2-х до 5-ти днів, тренінги — 2-3 дні, виходячи із запиту організації.

Illustration

Крок 6: Матеріали для продовження роботи

Після проведення сесії всі матеріали оцифровуються і описуються. При необхідності вносяться рекомендації в сферах управління і організаційного розвитку. За результатами проведеної стратегічної сесії ви отримуєте оформлений стратегічний план. Звіт по тренінгам обмовляється окремо, якщо в ньому виникає необхідність.

Illustration

Крок 7: Внесення доповнень

Після презентації Стратегічного плану ваша команда може доповнити матеріал, внести в нього зміни, обговоривши їх з відповідальними особами.
Конфіденційність гарантується.

МісіяПрофесійна допомога в розвитку організації і команди: від стратегії до лідерства і якісних змін.

Руслан БахтиєвКерівник Студії соціальних технологій Garnet

У яких випадках Студія Garnet може бути вам корисною

 • Якщо на початку шляху

  Ви задумалися над створенням свого бізнесу або вирішили почати громадську діяльність, або вам довірили очолити напрямок в державній установі. Вам потрібна базова стратегія та операційний план на найближчий рік, щоб зробити свій шлях осмисленим на далеку перспективу і сфокусованим на вирішенні конкретних завдань, з яких починається становлення.

 • Якщо ви пройшли шлях становлення і шукаєте нові можливості розвитку

  На цьому етапі є потреба в розвитку структури організації, переосмисленні методів управління, в розширенні ринкового сегмента і розробці нових продуктів, які несуть інноваційну цінність. Методи стратегічного планування, засновані на «стратегії Блакитного Океану», бізнес-моделі, системі управління І. Адізеса дозволять вирішити питання, які стоять перед керівництвом організації.

 • Якщо ви не задоволені існуючим станом речей в організації і шукаєте способи забезпечити зростання, підвищити ефективність і результативність команди

  Знайти правильне рішення для подальшого внутрішнього і зовнішнього розвитку, зрозуміти суть проблеми, яка виникла в одному з підрозділів або в компанії в цілому, прийти до консенсусу в складних або конфліктних питаннях допомагає партисипативне стратегічне планування.

 • Якщо ви прагнете сформувати корпоративну культуру і розвинути соціальний імідж своєї компанії

  На кожному етапі розвитку, організація стикається з необхідністю забезпечити лояльність співробітників і побудувати стійке співробітництво з усіма зацікавленими сторонами у зовнішньому середовищі: партнерами, органами державної влади та місцевого самоврядування, місцевими громадами, засобами масової інформації та іншими. У цьому випадку настала пора розробляти стратегію корпоративного іміджу і політику корпоративної соціальної відповідальності, з урахуванням Цілей сталого розвитку.

 • Якщо ви відчуваєте, що не налагоджений продуктивний зв'язок із цільовими аудиторіями та іншими стейкхолдерами

  Це означає, що ваші стратегічні комунікації вимагають осмислення і пошуку каналів для донесення основних смислів вашої діяльності і цінності ваших продуктів. У цьому випадку вашій організації або компанії необхідна комунікаційна стратегія. Правильно побудована комунікація забезпечує точне донесення до цільових аудиторій смислів позиціонування і користь ваших продуктів, товарів і послуг.

 • Якщо ви не знаєте як впровадити стратегічний план

  Щоб уникнути імітації діяльності та порушення ціннісних парадигм, члени команди повинні оволодіти навичками роботи зі стратегічним планом, усвідомлено підходити до місії, бачення, цінностей організації та бути орієнтованими на стратегічні цілі організації. У цьому випадку виникає потреба у тренінговій програмі по роботі зі стратегією і виробленні навичок стратегічного мислення.

 • Якщо ви стикаєтеся з проблемами організаційного розвитку або перед вами стоїть потреба забезпечити інституційний вплив з метою соціальних змін

  Ви можете бути великим фахівцем в області бізнесу або своєї професійної діяльності, але для справжнього лідерства необхідні знання та навички сучасного управління процесами і людьми, розуміння на якому етапі розвитку знаходиться ваша організація і який стиль менеджменту і стратегії їй необхідний. Тренінгові програми, що забезпечують розуміння інтегральних підходів і розвитку структури, допоможуть прийти до організаційної стійкості вашого об'єднання. Особливі знання потрібні, якщо ви будуєте і керуєте мережею організацій, або формуєте мережу агентів змін.

Залиште заявку — ми зв'яжемося з вами і разом знайдемо рішення.